Referenza: 883/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/10/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
GAUCI JOHN ET vs MIZZI DANIEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONIJIET GHANDHOM JIGU VALUTATI SKOND IN-NATURA TAL-KIRJA - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONIJIET IRIDU JIGU VALUTATI LKOLL FLIMKIEN - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONIJIET LI JKUNU JRIDU JPATTU GHAL KERA BAXX - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI TA` ART AGRIKOLA - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - RELEVANZA TAL-BUONA FEDE TAL-INKWILIN - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - RELEVANZA TAL-MALA FEDE TAL-INKWILIN
Fil-Qosor
Huwa minnu illi l-mala fides hija fattur relevanti ghall-ghanijiet tal-Artikolu 1530 tal-Kodici Civili. Dan ifisser illi kirja maghmula in mala fide biex tqarraq bis-sidien ma tistax titqies bhala maghmula taht kondizzjonijiet xierqa. Ma jfissirx, izda, illi jekk ma jkunx hemm mala fide mela l-kondizzjonijiet tal-kiri ghandhom ipso facto jitqiesu bhala xierqa, ghax il-kriterju tal-art. 1530 ma huxwiehed biss soggettiv izda hu mehtieg ukoll illi jintwera illi l-kiri sar taht kondizzjonijiet illioggetivament jitqiesu bhala "kondizzjonijiet gusti".

Il-gustizzja tal-kondizzjonijiet tal-kirja m`ghandhomx jittiehdu fl-astratt, izda jridu jigu valutati fid-dawl tan-natura tal-kirja. Ghalhekk, anki jekk ikun hemm avarija zghira hafna bejn il-kera miftehma u dik li tkun giet meqjusa bhalal-kera xierqa ghall-finijiet tal-Artikolu 1530, xorta wahda l-kirja tkun tista` titqies bhala li saret taht kondizzjonijiet ingusti.

Hawnhekk il-Qorti kkonkludiet li f`kirjiet ta` art agrikolail-kera ffissata hija normalment wahda baxxa hafna minhabba l-kondizzjonijiet ekonomici ta` min jahdem fl-agrikoltura. Ghalhekk, anki differenza zghira ta` flus tista` tissarraf f`differenza kbira meta jittiehed kont tan-natura tal-kirja.

Il-valur lokatizju ta' tomna raba' mehuda purament ghal skopijiet agrikoli dejjem tkun rata baxxa u dana huwa konformi mad-dhul tradizzjonali ta' gabillott li kien ikun wiehed baxx. Ghalhekk biex dana jigi mhajjar jahdem l-ghalqa ma kienx ikun hemm piz ekonomiku fuq il-pussess tieghu izda, meta jkun hemm caqliq, anke zghir, fil-valur lokatizju ta' ghalqa, dana jirrifletti fuq il-portata tal-importanza ta' din l-ghalqa, jekk hix baghli, jekk hijiex saqwija jew inkella ghandhiex xi benefikati ohra.

Biex tghid jekk il-kondizzjonijiet tal-kiri humiex gusti jew le trid tqis mhux biss il-kera izda wkoll il-kondizzjonijiet l-ohra tal-kiri. Madankollu, jekk ma jintweriex li kien hemm xi kondizzjoni eccezzjonalment favur is-sidien biex tpatti ghall-fatt illi l-kera stipulat kien baxx, xorta l-Qorti tkun trid tasal ghall-konkluzjoni illi l-kirima kienx sar taht kondizzjonijiet gusti ghas-sidien.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni