Reference: 1709/1999/1

Judgement Details


Date
16/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BUGEJA MARIANNE vs MIFSUD NATHALIE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - KUNSENS, VIZZJU MINHABBA VJOLENZA
Summary
Biex il-vjolenza morali tikkostitwixxi vizzju tal-kunsens li jwassal ghan-nullita' tal-kuntratt, hemm bzonn li dik il-vjolenza tkun il-kawza determinanti tal-kuntratt u li l-kunsens ikun il-frott tal-vjolenza ezercitata biex jigi ottenut l-kunsens, u mhux biex jigi ottenut skop divers, u trid tkunukoll l-opera tal-persuna li ezercitata biex tottjeni dak il-kunsens.

Biex il-vjolenza morali tammonta ghall- vizzju tal-kunsens hemm bzonn li tkun determinanti, ingusta u gravi u tali li taghmel impressjoni fuq persuna ragonevoli u li tiggenera l-biza li tesponi ingustament lill-persunataghha jew il-gid taghha ghal dannu gravi. Il-kwistjoni jekk hemmx vjolenza hija indagini li hija imhollija interament fil-prudenza tal-gudikant.

Wiehed ghandu jiddistingwi bejn dik li hi nullita' assoluta u nullita' ipso iure, u dik li hi annulabilita,' u hu saput li trattandosi ta' annullabilita' l-istess ma tistax tigi sollevata per via d'eccezzjoni izda b'istanza separata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info