Reference: 1350/1997/1

Judgement Details


Date
28/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
ZARB SAMUEL vs VELLA MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAS-SIGURTA` TA` TERZI
Summary
Kull persuna ghandha dover li tassigura fi grad ragjonevoli s-sigurta` ta` fond li jaqa` taht is-setgha taghha ghall-uzu li ghalih terzi jkunu gew mistiedna jew permessi li jidhlu fl-istess fond.

Evidentement it-terz ghandu hu wkoll jezercita grad ta` diligenza u ma jistax jakkolla t-tort ta` incident li jkun gara minhabba t-traskuragni jew negligenza tieghu fuq is-sid. It-terz hu mistennili jinduna b`periklu li jkun ovvju u in "plain view".

Sid il-fond mhux mistenni li jadotta mizuri ta` sigurta` li jmorru lil hinn minn dak li hu ragjonevolment mehtieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info