Referenza: 318/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
VALLETTA DR PIO M vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META L-BORD JINJORA GHAL KOLLOX KWISTJONIJIET TA` DRITT SOLLEVATI MILL-PARTIJIET - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNTI TA` DRITT DECIZI IMPLICITAMENT
Fil-Qosor
Biex jissussisti d-dritt ta' appell minn decizjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar, ikun jehtieg li l-punt legali jkun gie sollevat fil-mori tal-appell quddiem il-Bord, ikun gie trattat u l-istess punt ikun gie deciz mill-Bord fid-decizjoni li jkun ta. Fi kliem iehor, ikun jehtieg, bhala regola, li l-Bord ikun iddecieda l-punt legali in kwistjoni espressament ghaliex f'bosta kazi il-fattispeci u partikolari tal-kaz ma jippermettux lil din il-Qorti hlief li taghti interpretazzjoni, wahdacioe' dik litterali.

Pero', hemm kazi fejn fejn punt legali jkun jista' jigi gustament dedott jew inferit li jkun gie deciz mill-Bord, mill-assjem tad-decizjoni appellata stess, nonostante lil-istess punt legali ma jkunx gie espressament deciz fid-decizjoni appellata tal-Bord.

Jekk verament tali kwistjoni tkun wahda prettament legali, u l-Qorti tal-Appell tkun konvinta li din il-kwistjoni legali kienet wahda rilevanti ferm, jekk mhux ukoll vitali ghat-tezi ta' xi wahda mill-partijiet involuti fl-appell, allura, fl-ipotesi li din il-kwistjoni legali tkun giet semplicement injorata fid-decizjoni li jkun ta il-Bord, xorta wahda, jitwieled dritt ta' appell mill-istess decizjoni tal-Bord u dan ghal zewg ragunijiet:-

a) Fl-ipotesi li l-Bord ikun verament applika l-attenzjoni tieghu ghall-istess punt legali sollevat quddiemu, izda li ma jkun iddecieda xejn dwaru, wiehed ikun jista' gustament jinferixxi li l-istess punt legali jkun gie implicitament michud mill-Bord ghar-raguni li l-istess punt legali jkun gie meqjus mill-Bord bhala wiehed li ma kienx applikabbli ghall-kaz, kien irrilevanti jew superfluwu jew addirittura ma kellu ebda validita' legali.

b) Fl-ipotesi li l-Bord ma jkunx applika l-attenzjoni tieghu ghall-istess punt legali sollevat quddiemu, uallura necessarjament ma jkun iddecieda xejn dwaru, wiehed ikun jista' gustament jinferixxi li l-Bord naqas mid-dover tieghu li juza d-diskrezzjoni u l-"vires" li l-legislatur ikkonferixxa fuqu metatah il-gurisdizzjoni li jisma' u jiddeciedi appelli maghmula minn min ihossu aggravat b'decizjoni tal-Awtorita' ta' l-Ippjanar dwar kull haga ta' kontroll tal-izvilupp, inkluz it-twettieq ta' dak il-kontroll. F'dana l-aspett, wiehed jista' jikkonsidrah bhala n-naha l-ohra tal-munita tat-tejorija tal-"ultra vires".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni