Reference: 164/2012

Judgement Details


Date
22/03/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105571
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTENTAT VJOLENT GHALL_PUDUR
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti ikkonkludiet li dak li gara kien li meta telghu ghal gelat t-tfal ma gara xejnhlief li tahom il-gelat izda meta telghu u gie mitlub gelati ohra ghat-tnjen l-ohra huwa rrabja ghax diga` ma kienx thallas. F'dak il-mument, filwaqt li qal lit-tfal kliem bhal “nghidilkom x'naghtikom”, certament anke pprovokat mill-atteggjament brusk ta' minorenni, huwa espona ruhu momentanejament. Li ried jigi determinat kien jekk dak l-att setax jikkostitwixxi korruzzjoni ta' minorenni jew attentat vjolenti ghall-pudur.
Il-Qorti kienet tal-fehma li l-att kwazi fuggesk ta' l-appellant makienx maghmul b'intenzjoni libidinuza u li dan l-att kien nieqes mill-potenzjalita` korruttrici izdabizzejjed biex jigi oltraggat il-pudur tal-minorenni (jew almenu ta' uhud minnhom). Konsegwentementl-agir ta' l-appellant ghandu jitqies li jikkostitwixxi attentat vjolenti ghall-pudur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info