Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 911

Judgement Details


Date
02/03/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH CACHIA NOE vs PAUL ZAMMIT ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - INTERESS GURIDIKU BIEX TIGI PROPOSTA AZZJONI - IRRITWALITA' TA' AZZJONI - NULLITA'
Summary
Il-kontendenti flimkien ma' terzi persuni li mhux fil-kawza kienu jippartecipaw f'consortium ghad-distribuzzjoni ta' certu frott u fil-kors ta' l-operazzjoni fethu kont komuni mal-Mid-Med Bank Limited. Gie eccepit illi l-atturi kienu qed jagixxu in rappresentanza tal-kontijiet bankarji. Il-Qorti kkonkludiet illi l-atturi kienu qed jagixxu fil-vesti taghhom bhala kompartecipi fil-kontijiet biex jikkawtelaw l-allegati drittijiet taghhom. Kull kompartecipi ghandu dritt li jesigi l-komproprjetarju inadempjenti jottempera ruhu ma' l-obbligi li jkun assuma. Giet michuda l-eccezzjoni ta' l-irritwalita' ta' l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info