Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 905

Judgement Details


Date
13/02/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
L-AVUKAT DR. GIUSEPPE MIFSUD BONNICI NOE vs IR-REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-Ordinanza ma taghtix dritt ta' sindakabilita' jew diskrezzjoni lir-Registratur tas-Socjetajiet fl-operat ta' l-istralcjarju izda minflok imponiet fuqu obbligu car u preciz, cjoe' li meta l-istralcjarju jikkonsenjalu l-avviz li r-rendikont u l-progett ta' tqassim gew approvati allura r-Registratur"ghandu wara dan ihassar l-isem tal-kumpannija minn fuq ir-registru".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info