Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 899

Judgement Details


Date
30/01/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
CHARLES U FRANCES KONJUGI BELLIZZI vs PAUL BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PAGHERO' - PROMISSORY NOTE - TITOLU TA' KREDITU
Summary
Il-biljett negozzjabblie jew promissory note ghandu jkun fih id-data, is-somma li ghandha tithallas,l-isem tal-persuna li favur taghha jew ghall-ordni taghha huwa ffirmat, iz-zmien li fih ghandu jsiril-hlas, u l-valur moghtija fi flus, f'merkanzija, b'akkont jew xort'ohra. Il-frazi promissory note hija traduzzjoni tal-kelma paghero' fl-original tat-test Taljan. Ghalkemm il-frazi "titoli ta' kreditu" hija uzata ta' spiss fil-gurisprudenza taghna, il-kodicijiet taghna m'ghandhomx ir-regolamentazzjoni ta' dawn il-mezzi kummercjali importanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info