Reference: Volume 73 (1989), Part No. 3, Section , Page 889

Judgement Details


Date
19/12/1989
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
EMMANUELE BUSUTTIL vs NAZZARENO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Illi l-azzjonijiet kollha, reali, personali, jew misti jaqghu bil-preskrizzjoni gheluq tletin sena,u ebda opposizzjoni ghall-preskrizzjoni ma tista' ssir minhabba nuqqas ta' titolu jew ta' buona fidi; Illi l-maggoranza tal-gurisprudenza tindika illi l-azzjonijiet ghad-dritt ta' appogg huma preskritti bl-gheluq ta' hames snin; Illi meta azzjoni ghad-drittijiet ta' appogg jikkomprendu l-prezz ta'l-art li fuqha nbena l-hajt, u mhux biss l-ispejjez tal-kostruzzjoni tal-hajt mibni fuq il-linja medjana, allura f'dan il-kaz, min ikun ipprattika l-appogg ikun qed jakkwista dik il-proprjeta' bis-sahha ta' l-artikolu 2140(1) tal-Kapitolu 16. Illi ghalhekk, meta l-appogg jinkludi parti mill-proprjeta' kontigwa, tapplika l-preskrizzjoni akkwisittiva ta' ghaxar snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info