Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 553

Judgement Details


Date
21/06/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
MAURICE MIFSUD BONNICI NOE vs JOSEPH CARBONARO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRAGG - GURISDIZZJONI TAL-QRATI ORDINARJI - KLAWSOLA ARBITRALI
Summary
Kawza dwar kanonizzazzjoni ta' kreditu. Il-konvenut eccepixxa l-klawsola Arbitrali. Il-Qorti ta' l-Appell laqghet l-Appell ta' l-Attur u irrevokat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti ghaliex irriteniet illi l-kontestazzjoni min-naha tal-konvenut qamet meta saret in-Nota ta' l-eccezzjoni. Il-klawsola arbitrali tippresupponi li tqum kwistjoni jew dispute qabel ma l-partijiet jidhlu l-Qorti u tistabbilixxi mezz kif tigi solvuta l-istess dispute minghajr ma jkollhom ghalfejn jirrikorru lejn il-Qorti.L-Atti gew konsegwentement rinvijati quddiem l-ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info