Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 454

Judgement Details


Date
20/03/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO, AGIUS CARMEL A.
Parties
PAOLA GALEA ET vs JOHN GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI PRELIMINARI - ENFITEWSI TEMPORANJA - IRRITWALITA' TA' CITAZZJONI - LOKAZZJONI
Summary
L-Atturi fittxew ghal zgumbrament peress li kien ghadda t-terminu ta' l-enfitewsi temporanja. Il-konvenuti eccepew li kien hemm lokazzjoni u ghalhekk il-fond kien okkupat b'titolu validu fil-ligi. Qamet kwistjoni ta' nullita' tac-Citazzjoni pero' l-ewwel Qorti pprocediet biex tiddecidi l-mertu minghajr ma investiet qabel il-punt tan-nullita'. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi l-ewwel punt li kellu jigi deciz kien dak tan-nullita' ghaliex l-eccezzjoni ta' nullita' ta' Atti ghandu jigi deciz b'kap ghalih qabel jew flimkien mas-sentenza fuq il-mertu, annullat is-sentenza ta' l-ewwel Qortiu rrimettiet l-Atti lura lill-ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info