Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 285

Judgement Details


Date
20/09/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MARTIN XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANGEROUS DRUGS ORDINANCE - IMPUTAZZJONI
Summary
Ghalkemm il-legislatur, fl-artikolu 15A (1) tal-Kap. 101, bhalma f'diversi disposizzjonijiet ohra ta' l-Ordinanza, ma juzax il-kelma "xjentement", hu evidenti li hawn si tratta ta' reat doluz u mhux semplicement ta' reat kopluz. Fi kliem iehor, il-legislatur ma riedx jikkolpixxi lil min, per ezemplu, ad insaputa tieghu jitqieghdlu xi droga fil-bagalja tieghu u dan jibqa' diehel biha Malta. Mill-banda l-ohra, u b'applikazzjoni ta' l-artikolu 26 (1) ta' l-Ordinanza, persuna li tkun materjalmentdahhlet droga f'Malta hi prezunta li dahhlitha xjentement, jigifieri meta kienet taf bl-ezistenza dak l-oggett, li dak l-oggett hu droga, u ghalhekk kienet taf li qed iddahhal id-droga, salv prova (imqar fuq bazi ta' probabilta') kuntrarja u salv il-limitazzjoni ghal tali prova skond l-artikolu 26 (2). Ghalhekk, aktar milli wiehed jitkellem dwar intenzjoni specifika jew generika, wiehed ird jarajekk il-persuna in kwistjoni ppruvatx li, fil-mument li materjalment dahhlet id-droga, hi ma kinitxtaf li kellha dak l-oggett fuqha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info