Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 3, Page 703

Judgement Details


Date
09/06/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A.
Parties
ORESTE CILIA vs MANAGER TAD-DIPARTIMENT TA' L-ILMA NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' ATTI GUDIZZJARJI - NULLITA' TA' PROCEDURI GUDIZZJARJI QABEL MA JGHADDI TERMINU WARA N-NOTIFIKA TA' ITTRA UFFICJALI
Summary
Il-Qorti sabet in-nullita' ta' l-Avviz ghaliex qabel il-prezentata tieghu l-attur ma kienx ipprezenta ittra ufficjali u ghalhekk ma setax jikkonforma ruhu mal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info