Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 655

Judgement Details


Date
12/12/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCICLUNA CARMELO, AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
LUKARD CAMILLERI ET vs JOSEPH BORG NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU - SENSERIJA - SERVIGI
Summary
L-atturi fittxew ghal senserija/kumpens f'kaz ta' konvenju li kien soggett ghall-hrug tal-permessi tal-bini. Il-permessi ma hargux fiz-zmien utli tal-konvenju u l-kompratur ma riedx jersaq. Il-Gurisprudenza taghna kienet oxxillanti dwar jekk sensal jirnexxilu jghaqqad negozju b'mod li l-partijietjaghmlu att tal-konvenju, haqqux senserija shiha fil-kaz li l-kuntratt effettiv tat-trasferiment majsirx jew jekk haqqux kumpens li jigi stabbilit mill-Qorti. Il-Gurisprudenza tidher li stabbilizzatruhha sewwa fis-sens illi meta s-sensal ilaqqa' l-partijiet u jsir il-ftehim, u dan wara ghal xi raguni jew ohra li ma tkunx it-tort jew il-fatt tieghu stess ma jigix effettivament esegwit u t-trasferiment ma jsirx, mhix dovut provvigjon ghall-medjazzjoni vera u proprja imma fil-kazijiet kongruwi jista' jkun dovut kumpens li jigi ffissat mill-Qorti "arbitrio boni viri". Il-Qorti llikwidat sommabhala kumpens lill-atturi u rriformat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti li kienet laqghet it-talba ta' l-atturi ghall-hlas ta' senserija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info