Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 614

Judgement Details


Date
30/10/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
DAVID SPITERI NOE vs AGENT KONTROLLUR TAD-DWARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONIJIET KONTRA L-GVERN - OPPOSIZZJONI GHAL ESEKUZZJONI MILL-GVERN - PRESKRIZZJONI
Summary
Kawza fejn l-attur fittex ghar-revoka ta' Mandat ta' Qbid. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti li l-pretensjoni ta' l-Agent Kontrollur kienet preskritta meta huwa hareg il-Mandat bil-procedura specjali riservata ghall-Gvern. B'danakollu in vista tad-disposittiv ta' l-artikolu "de quo" li jaghmilha cara li "ebda opposizzjoni ma tista' twaqqaf l-esekuzzjoni tal-Mandat",it-talbiet attrici gew michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info