Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 589

Judgement Details


Date
23/10/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
GODFREY AQUILINA vs ANTHONY FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DILIGENZA MEHTIEGA MILL-KONSENNJATARJU DIK TAL-GRAD TA' 'BONUS PATERFAMILIAS' - KONSENNJATARJU - MANDAT TA' ARREST PERSONALI - MANDAT TA' QBID - MARIXXAL TAL-QORTI - SUBBASTA
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell irriformat is-sentenza appellata fis-sens illi kkonfermat il-kundanna lill-konvenut konsennjatarju jipprezenta lill-Marixxal l-oggetti maqbuda. Diversament ikkundannat lill-konvenut ihallas lill-attur is-somma li kellha trid tigi likwidata mill-ewwel Qorti li kienu konsegwenzata' l-inadempiment tal-konvenut konsennjatarju ta' l-obbligi li jhares l-oggetti lilu fdati bhala "bonus paterfamilias". Sentenza interessanti ghaliex tezamina l-obbligi tal-konsennjatarju u l-artikoli tal-Kodici tal-Procedura relattivi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info