Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 425

Judgement Details


Date
18/01/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., SCICLUNA CARMELO, HARDING HUGH
Parties
SAVIOUR BORG ET NOE vs ALEX ZAMMIT NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL JITQIES IRTIRAT MINGHAJR KONDIZZJONI JEKK L-AVVIZ TAS-SMIGH MA JIGIX NOTIFIKAT FI ZMIEN TLIET XHUR MILL-EWWEL SMIGH TA' L-APPELL
Summary
L-artikolu 906 tal-Kap. 12 jiddisponi illi l-appellant ghandu jitqies li rtira l-Att ipprezentat minnu minghajr ebda kondizzjoni jekk wara li guranta tkun stabbilita ghas-smigh l-avviz imsemmi fl-art.152(2) ma jkunx gie nnotifikat lilu u dana n-nuqqas jibqa' ghal aktar minn tliet xhur mid-data ta'l-ewwel gurnata tas-smigh. Fil-kaz prezenti kif inhareg l-avviz, dan ma seta' qatt jigi notifikat fil-kwalita' li qed jidher fil-kawza u fil-kwalita' li qed jappella u dana billi l-avviz qatt ma nhareg kontra tieghu f'dik il-kwalita'. Konsegwentement ma jkienx hemm lok ghall-applikazzjoni ta' l-artikolu 906 tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info