Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 413

Judgement Details


Date
09/01/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
ANTOINETTE KISSAUN NOE vs LAWRENCE FENECH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISTINZJONI BEJN NULLITITAJIET SOSTANZJALI U DAWK INCIDENTALI - NULLITA' TA' ATTI GUDIZZJARJI - NULLITA' TA' CITAZZJONI
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell laqghet eccezzjoni ta' nullita' ta' Citazzjoni ghaliex sabet illi meta l-attrici pprezentat ic-Citazzjoni bhala Prokuratrici ta' zewgha, dan kien prezenti f'Malta u ghalhekk riedbilfors jahlifha hu. Il-prezentata ta' l-iskrittura tista' ssir jew mill-parti stess li tidher fl-isem taghha nnifisha jew mill-persuna - omissis - li tidher bhala prokuratur ta' persuni li jinsabubarra mill-Gzira ta' Malta jew Ghawdex fejn tigi pprezentata l-iskrittura. Zewg l-attrici kien prezenti maghha meta halfet id-dikjarazzjoni u dan wassal ghan-nullita'. Rassenja utli u interessantital-gurisprudenza fuq in-nullita' ta' l-atti gudizzjarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info