Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 456

Judgement Details


Date
14/10/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELA SAMMUT ET. vs PAOLO SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRATUWITA' - SERVIGI
Summary
Skond il-gurisprudenza kostanti taghna, is-servigi maghmula minn persuna lil persuna ohra tal-familja, jew affini, jipprezumu ruhhom bhala li gew maghmula "pietatis vei familiaritatis causa". Imma l-prezunzjoni tal-gratuwita' tigi newtralizzata meta dwn is-servigi jikkagunaw mhux biss perditi materjali imma anki inkomodi jew sakrificci personali, kif ukoll meta jkun hemm in-necessita tal-prestazzjonijiet, jew meta dawn isiru minn persuna li tkun qeghda taghmilhom bit-tama ta' xi laxxitu jew hlas, jew li tkun fil-bzonn. Barra minn dawn il-principji stabbiliti mill-gurisprudenza lokali, hemm imbaghad il-principji generali stabbiliti mix-xjenza guridika u bazati fuq l-elementi legali, cjoe l-fatt materjali tas-servizz akkompanjat mill-intenzjoni tal-partijiet li jaghtuhom u rispettivament jircevuhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info