Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 429

Judgement Details


Date
22/08/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIA ZAMMIT vs EDGAR ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI PROVVIZORJI - ART.54 TAL-KODICI CIVILI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Fil-pendenza tal-kawza tals-separazzjoni personali, il-mara ghandha dritt ghall-alimenti provvizorjiskond il-bzonnijiet taghha u skond il-mezzi tar-ragel, minghajr ma ssir ghall-mument ebda indaginifuq ir-ragjonevolezza tal-motivi li ghalhom tkun mitluba s-separazzjoni. Dan id-dritt tal-mara huwasuggett ghall-kondizzjoni illi hija ma tirrifjutax li tmur toqghod fil-lok li jiddestinalha zewgha,jekk ma jkollhiex raguni tajba biex tirrifjuta. Imma dana d-dritt tar-ragel, li jassoggetta l-hlasta' l-alimenti provvizorji ghal dik il-kondizzjoni, ma ghandux jigi estiz b'mod illi b'daqshekk tigi mposta lill-mara sofferenza morali f'mument li hija tkun priva mill-assistenza u l-konsorzju ta' zewgha. Fil-kaz prezenti gie ritenut li din is-sofferenza morali kienet tigi kagunata lill-mara; u ghalhekk dik il-kondizzjoni mposta mir-ragel giet dikjarata inattendibili. L-alimenti provvizorji mahumiex retroattivi, imma huwa dovuti mill-jum li fih jigu akkordati mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info