Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 289

Judgement Details


Date
30/09/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL MUSCAT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI
Summary
ghall-hwejjeg li taghhom il-vittma jkollu l-pusess jew it-tgawdija. Effettivament jidher car li bl-artikolu msemmi l-ligi trid tipprotegi l-istatus quo konta min jiehu l-ligi b'idejh, indipendentemenL-elementi kostituttivi tar-ragion fattasi huma erbgha, u cjoe': (1) att estern li jispolja lil haddiehor minn haga li jkun qieghed igawdi, liema att ikun esegwit konta l-opposizzjoni, espressa jew prezunta, ta' dan il-haddiehor; (2) il-kredenza li l-att qieghed isir b'ezercizzju ta' dritt; (3) il-koxjenza ta' l-agent li hu jkun qieghed jaghmel di privato braccio dak li jmissu jsir permezz ta' l-awtorita' pubblika; u (4) nuqqas ta' titolu li jirrendi l-fatt aktar gravi. Meta ligi ssemmi "hwejjeg haddiehor" (artikolu 85), mhijiex tirreferixxi biss ghall-hwejjeg ta' proprjeta' tal-vittma, izdat minn jekk l-aggressur jew il-vittma jkollux dritt jew le.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info