Reference: Volume 70 (1986), Part No. 3, Section 2, Page 585

Judgement Details


Date
30/06/1986
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
JOSEPH MARY BRIFFA vs FRANCIS DIMECH U CARMELA ZAMMIT U B'NOTA TAS-7 TA` AWISSU, 1984 FRANCES VELLA NEE` DIMECH ACCETTAT LI TISSOKTA L-KAWZA FLOK CARMELA ZAMMIT LI MIETET FIL-MORI TAL-KAWZA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HLAS TA` APPOGG - IL-PADRUN DIRETT JEW L-UTILISTA - KUNTRATT TA` BEJGH TAD-DIRETT DOMINJU
Summary
Matul iz-zmien tal-koncessjoni enfitewtika temporanja, il-konvenuti bnew fond kontigwu u rrendew komuni l-hajt in kwistjoni. Huma hallsu lill-enfitewta ghall-appogg. Meta iben l-attur biegh id-dirett dominju lil missieru, il-bejgh kien jinkludi kull dritt u pretensjoni kontra l-enfitewta attwali umhux kontra l-konvenuti. Jekk qatt il-venditur tad-dritt dominju kellu dritt ghall-appogg kontra l-konvenuti, dan id-dritt ma kienx gie kkonferit lill-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info