Reference: Volume 70 (1986), Part No. 3, Section 2, Page 562

Judgement Details


Date
04/06/1986
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GULIA WALLACE A.
Parties
GIUSEPPA ARMLA FENECH vs GERALDU CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
META JISTA` JMUR FUQ IL-KONVENUT KOMMODAT - ONERU TA' PROVA
Summary
Ghalkemm b'mod generali huwa l-attur li jrid jipprova l-fatti li jallega, izda, fejn il-konvenut jissottometti fatti li jistghu jehilsuh mill-allegazzjonijiet ta` l-attur, allura l-oneru tal-prova jaqa` fuq il-konvenut. Il-Kommodat huwa self ghall-uzu tal-haga bla hlas, ghal zmien jew uzu determinat, bl-obbligu ta` dak li jircievi l-haga li jroddha lura. Il-Kommodatorju ghandu jhares u jzomm fistat tajjeb il-haga lilu mislufa bhala bonus pater familias.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info