Reference: Volume 70 (1986), Part No. 3, Section 2, Page 501

Judgement Details


Date
02/06/1986
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DR EDWARD FENECH ADAMI LL.D., B.A., M.P. F'ISMU U FIL-KWALITA` TIEGHU TA` KAP TAL-PARTIT NAZZJONALISTA vs MAURICE MIFSUD BONNICI FIL-KWALITA` TIEGHU TA` CHAIRMAN TAT-TELEMETA CORPORATION U IN RAPPRESENTANZA TAGHHA U TONI PELLEGIRINI BHALA KAP TA` XANDIR MALTA U F'ISMU PROPJU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA` FOND - DRITT LITIGJUZ - INTERESS GURIDIKU
Summary
Partit politiku ma jistax jagixxi gudizzjarjament fl-astratt jinhtieg li jkun rapprezentat minn persuna. Il-Qorti ma ratx il-htiega sine qua non tat-tiswija tal-kliem "ghan-nom u in rappresentanza".Il-Qorti tista` tirritjeni li l-Awtorita` tax-Xandir ma tkunx ikkostitwita legalment u skond il-Kostituzzjoni, izda ma tistax tghaddi aktar 'il quddiem billi twaqqaf li l -Awtorita` bin-nomina ta` kuratur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info