Reference: Volume 70 (1986), Part No. 5, Section 2, Page 639

Judgement Details


Date
09/01/1986
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI GHALL-HLAS TA' MANTENIMENT - VALIDITA' TAD-DIGRIET TAS-SEKOND AWLA - ZBALL FL-ISEM
Summary
Il-fatt li fic-citazzjoni, li hi semplici 'avviso a comparire', kunjom l-imputat ikun gie miktub hazin, ma hux ta' importanza stante li fil-kopja ufficjali tas-sentenza l-imsemmi kunjom gie indikat tajjeb. L-artikolu tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li jipprovdi li digriet tas-Sekonda'Awla dwar manteniment ma jibqax esegwibbli jekk l-azzjoni ghas-separazzjoni ta' titolu esekuttivmill-aspett ta' procedura civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info