Reference: Volume 70 (1986), Part No. 5, Section 2, Page 604

Judgement Details


Date
14/01/1986
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs MARTINA GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCESS TA' LEGITTIMA DIFIZA - OMICIDJU VOLONTARJU - PASSJONI ISTANTANJA JEW AGITAZZJONI TAL-MOHH - SKUZANTI
Summary
Biex omicidju volontarju jkun skuzabbli taht il-paragrafu (c) ta' l-artikolu 241 tal-Kodici Kriminali jehtieg li l-persuna li tikkommettih, fil-waqt tad-delitt, ma tkunx fi stat li tqis l-ghemil taghha mnhabba li tkun taht l-influwenza immedjata (i) ta' passjoni istantanja, jew (ii) ta' agitazzjonital-mohh. Dan l-istat mentali jista' jkun dovut, ghalkemm mhux necessarjament, ghall-provokazzjoni.Fil-kazijiet ta' provokazzjoni, biex l-akkuzat jitqies li ma kienx jista' jqis l-ghemil tieghu jinhtieg li fil-fatt l-omicidju jkun sar minhabba sahna ta' demm u mhux ghaliex kien hemm il-hsieb maghmul tal-qtil ta' persuna jew ta' hsara gravi fuq il-persuna, u illi r-raguni tal-provokazzjoni kienet tali illi, f'nies ta' temperament ordinarju, komunament iggib l-effett li ma jkunux kapaci li jqisu l-konsegwenzi tad-delitt. Rekwizit indispensabbli ghad-diriment tal-legittima difiza hija l-inevitabilita', meta l-akkuzat "cannot escape though he would", bil-korolllarju li wiehed ma jistax jitkellem dwar legittima difiza jekk l-akkuzat "would not escape though he could".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info