Reference: Volume 70 (1986), Part No. 3, Section 2, Page 430

Judgement Details


Date
03/03/1986
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
AVUKAT DOTTOR LOUIS GALEA BHALA SEGRETARJU GENERALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA U GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA' L-ISTESS vs SEGRETARJU TAD-DJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Digriet ta' rilevanza u importanza dwar il-producibilita' ta' xhud li hu impjegat civili sabiex jesebixxi dwar files u dokumenti tal-Gvern u tal-privilegg tal-Gvern li ma jipproducix dokumenti. Il-Qorti esprimiet ruhha illi l-privilegg tal-Gvern li ma jwegibx fuq files tieghu huwa assolut meta jinvokah u jitlob li jigi ezentat. Jista' naturalment l-impjegat Civili jottjeni l-permess tas-superjuri tieghu u jaghzel li jixhed. Fil-kaz in ezami l-Agent Segretarju tad-Djar talbet li tixhed f'okkazjonijiet u wieghdet illi tirrispondi f'seduta ohra lill-Qorti wara li tkun ghamlet il-verifika fil-files. Il-Qorti ghalhekk ordnat lix-xhud sabiex tixhed u cahdet it-talba ghal-ezenzjoni in bazi ghall-privilegg tal-Gvern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info