Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 336

Judgement Details


Date
16/07/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
SALVATORE TABONE U GIOVANNI TABONE vs ANTHONY GRECH, DR. PHILIP ATTARD MONTALTO U CARMELO BUGEJA BHAL DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TAL-KUMPANIJA "ALLWOOD AND STEEL COMPANY LIMITED"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Appell mill-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex fil-kompetenza Superjuri Kummercjali. L-atturi fittxewghal danni ghaliex ippretendew illi l-konvenuti ghamlulhom hsara fir-raba'. Irrizulta illi l-hsarakienet saret konsegwenza tal-maltemp. Gie applikat il-principju illi meta l-haga mikrija tinqeredparzjalment, il-kerrej jista' skond ic-cirkostanzi jitlob jew it-tnaqqis tal-kera jew il-hall tal-kuntratt. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti u cahdet it-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info