Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 335

Judgement Details


Date
25/06/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOHN ELLUL, ADELAIDE ELLUL XEBBA U MICHAEL U EDMEA MIZZEWGIN CALLEJA vs EMMANUEL, EMERIC U CARMELO SIVE CHARLES AHWA ELLUL IN RAPPRESENTANZA TA' MODERN PLASTIC CONTAINERS LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - NULLITA' TA' - RISPOSTA TA'
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell iddikjarat nulla risposta ta' l-Appell u ordnat l-isfilz taghha ghaliex ir-ragunijiet bazi tar-risposta huma rikjesti ad validitatem u jekk ir-risposta ma jkunx fiha dawn ir-ragunijiet allura ghandha tigi ritenuta nulla u tigi sfilzata. Riferenzi utili ta' Gurisprudenza. Ir-ragonament tal-Qorti ta' l-Appell f'din il-kawza jaghmel riferenza ghal sentenza ohra deciza fl-istess jum. Qed tigi riportata principalment ghal kronaka u dokumentazzjoni tal-prassi gudizzjarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info