Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 326

Judgement Details


Date
06/06/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMELO SIVE LINO CASSAR GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' "CLO. CASSAR AND BROS LTD." vs LEO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - HIRE-PURCHASE - KAMBJALA - KAPPARRA
Summary
Il-konvenut obbliga ruhu li jixtri vettura minghand l-attur u bhala kapparra accetta kambjala. Irrizulta li l-konvenut ma ressaqx ghall-bejgh definittiv u ghalhekk gie kkundannat mill-Qrati taz-zewggradi li jhallas l-import tal-kambjala. Il-kaz ta' kapparra penitenzjali hija l-unika xorta ta' kapparra prevista fil-ligi taghna billi kull wahda mill-partijiet tista' terga' lura mill-konvenzjoni billi titlef il-kappara moghtija jew tizborsa d-doppju skond il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info