Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 309

Judgement Details


Date
19/05/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
AVUKAT DR. HUGH PERALTA BHALA PROKURATUR TA' PATRICK CALLAHAN ASSENTI MINN MALTA vs VINCENT FALZON U ALBERT MIZZI BHALA DIRETTUR U IN RAPPRESENTANZA TA' AIR MALTA COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur kien impjegat mas-socjeta' konvenuta u kellu l-impjieg tieghu tterminat ghaliex giet invokata kondizzjoni fil-kuntratt ta' l-impjieg li intitolat lis-socjeta' li tittermina l-impjieg basta taghti avviz. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti li sabet il-kondizzjoni"de qua" ineffikaci in kwantu l-Att ta' l-1952 jipprovdi illi ma jistghux jigu stipulati kondizzjonijiet anqas favorevoli ghall-impjegat milli hemm fl-istess Att.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info