Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 182

Judgement Details


Date
27/02/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
SALVU BUSUTTIL vs VENERANDA BUSUTTIL ARMLA TA` TONI BUSUTTIL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRODUZZJONI TA` DOKUMENTI - STADJU TA' APPELL
Summary
Skond l-art. 144 tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili d-dokumenti li jkunu jsahhu t-talbiet ta` parti jew l-eccezzjonijiet ta` ohra ghandhom, jingiebu mal-petizzjoni ta` l-appell jew mat-twegiba u l-art. 149 ta` l-imsemmi Kodici jistabbilixxi tassattivament il-kazijiet meta jkunu jistghu jingiebu dokumenti li ma jkunux hekk ingiebu mal-petizzjoni jew mat-twegiba. A rigward l-inciz (b) ta` l-art. 149 (1) kien kemm-il darba deciz li n-necessita` jew utilita` hemmhekk imsemmija hija dik li tinholoq fit-tieni istanza, ghax jekk kienet diga tezisti fl-ewwel istanza allura mhux il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info