Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 177

Judgement Details


Date
20/02/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOSEPH BROWN vs DOTTOR JOSEPH V GALEA LL.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - FOND MIKRI - TALBA GHAL ZIEDA FIL-KERA - VALIDITA` O MENO
Summary
Fil-kliem ta` l-art. 25 (1) tal-Kapitolu 109 m'hemmx appell mid-decizjonijiet tal-Bord li Jirregolal-Kera hlief fil-kaz ta` rikorsi skond id-disposizzjonijiet ta` l-art. 9 jew inkella, f'kazijiet ohra, fuq punt ta` ligi maqtugh mill-Bord. Fl-art. 5 (1) ta` l-istess Kapitolu l-ligi tistabbilixxi l-kriterji li ghandu jsegwi l-Bord meta jikkonsidra talba ghal awment fil-kera , u kull ma ghamel il-Bord fid-decizjoni appellata hu li applika d-disposizzjoni rilevanti tal-ligi ghall-kaz li kellu quddiemu. Fid-decizjoni appellata ma giet ittrattata u wisq anqas deciza l-ebda kwistjoni li involvi punt ta` ligi dibattut bejn il-partijiet. Il-Bord sepliciment applika dak li tiddisponi l-ligi fl-art. 5(1) (b) ghall-kaz, u kif gie ripetutament deciz minn din il-Qorti s-semplici applikazzjoni tal-ligi ghall-fatti ma tohloq l-ebda punt ta` dritt, ghax altrimenti kull decizjoni tkun appellabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info