Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 171

Judgement Details


Date
11/02/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH
Parties
GIOVANNA ARMLA LANZON vs LAND VALUATION OFFICER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA` DECIZJONI - TALBA GHAL DEKONTROLL
Summary
L-Avviz Legali numru 32 ta` l-1959 mahrug bis-sahha tas-setghat moghtija bl-art. 11 ta` l-Ordinanzata` Emergenza numru XIX ta` l-1959 jikkontjeni regolamenti dettaljati li "inter alia" jirregolaw il-procedura qabel ma jinhareg l-imsemmi ordni ta` rifjut tal-"Land Valuation Officer" u l-procedura lighandha tigi segwita in konnessjoni ma` l-imsemmija appelli. Dawn id-disposizzjonijiet espressi tal-ligi jridu li l-punt tal-validita` o meno tat-talba ghar-registrazzjoni tad-dekontroll jigu decizimil-"Land Valuation Officer" fl-ewwel lok, bid-dritt ta` appell f'kaz ta` rifjut tieghu u mbaghad,f'kaz ta` decizjoni ta` punt ta` ligi, bid-dritt ta` appell iehor lil din il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info