Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 159

Judgement Details


Date
04/02/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
WISQ REVERENDU KANONKU DUN GUZEPPE ZAMMIT vs FRANCIS GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FOND TA` VILLEGGJATURA - HTIEGA GHAR-RIPREZA TIEGHU - L-ARTIKOLU 10(B) TAL-KAP.109
Summary
L-element ta` bzonn da parti tas-sid ghandu skond il-ligi u l-gurisprudenza jigi sodisfatt anki fil-kaz ta` kawzi ghar-ripreza ta` fond mikri bhala post ta` villegjatura. Skond il-gurisprudenza in materja, jekk l-intimat ghandu "suitable alternative accomodation" ma hux il-kaz li jigi paragunat il-hardship rispettiv tal-partijiet. Dan is-"suitable alternative accomodation" jista` jkun anke r-residenza ordinarja ta` l-intimat u ghalhekk, dejjem skond l-istess gurisprudenza, jinkombi fuq il-Qortili tezamina f'din il-kawza l-punt jekk il-fond mikri lill-intimat bhala vileggjatura ghandux, fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz, jitqies bhala estensjoni essenzjali tar-residenza ta` l-intimat; b'mod li minghajru ma jistax jinghad li l-intimat ghandu "suitable alternative accomodation".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info