Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 150

Judgement Details


Date
23/01/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
ANTONIA GRECH ET vs EMMANUELA GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HRUQ F'FOND MIKRI - PREZUNZJONI JURIS TANTUM - PREZUNZJONI TA` RESPONSABILITA` TA` L-INKWILIN
Summary
Fi kliem l-art. 1651 tal-Kodici Civili l-inkwilin iwiegeb ghal kull hsara li tigri bi hruq kemm-il darba ma jipprovax li tkun grat minghajr htija tieghu. F'dan il-kaz il-konvenuta qed teccepixxi li hija ma hi b'ebda mod responsabbli ghad-danni li gara fil-fond ghax il-hruq gie kkagonat dolozament minn persuni li ghadhom ma gewx rintraccjati. B'din l-eccezzjoni taghha l-konvenuta, biex twaqqa` l-prezunzjoni dwar ir-responsabbilita` taghha, assumiet fuqha l-oneru li tipprova li hruq gie kkagunatdolozament minn terzi. Ma kienx kompitu taghha li tipporva min kienu jew min setghu kienu dawn it-terzi, imma li tipprova l-origini doluza tal-hruq kien definittivament kompitu taghha. Il-Qorti jidhrilha li l-konvenuta ma rnexxilhiex tipprova li n-nar ikkagunah dolozament haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info