Reference: Volume 69 (1985), Part No. 1, Section 1, Page 119

Judgement Details


Date
28/10/1985
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOSEPH GALEA FIL-KWALITA` TIEGHU, TA` SEGRETARJU TAL-KAZIN NAZZJONALISTA TAN-NAXXAR vs ONOR MINISTRU TAX-XOGHLIJIET PUBBLICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI POLITIKA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - PERMESS TAL-BINI - RAGION FATTASI - RIFJUT - RIMEDJU
Summary
Ir-rikorrent ippretenda li kien gie ddiskriminat politikament meta ma giex lilu mahrug permess ghall-bini. Il-Qorti sabet li kien hemm fil-fatt tali diskriminazzjoni. Pero` l-fatt biss ta` l-ezistenza ta` dik id-diskriminazzjoni ma kienx jiggustifika lir-rikorrent jaqbad u jibni minghajr permess.Il-Qorti ddecidiet li ma taghtix rimedju qabel dak l-istat ta` illegalita` jitnehha billi dak li jkun tela` minghajr permess jigi rimoss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info