Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 110

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/04/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Partijiet
BERTU BONNICI vs PAWLU CILIA U B'DIGRIET TA` L-14 TA` MEJJU, 1990, CARMELINA CILIA BHALA DIRETTUR U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA` "MENPOL LIMITED" GIET IKKJAMATA FIL-KAWZA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITT LI WIEHED JIFTAH U JQATTA` BARRIERA - KONVENJU - KUNTRATT SINALLAGMATIKU - LOKAZZJONI - PROMESSA TA` BEJGH UNILATERALI JEW BILATERALI
Fil-Qosor
L-attur ippremetta fic-Citazzjoni illi huwa u l-konvenut kienu obbligaw irwiehom reciprokament ghat-trasferiment tad-drittijiet ta` qtugh ta` blat minn barriera u talba esekuzzjoni ta` l-obbligazzjoni. Il-konvenut eccepixxa illi huwa ma kienx marbut ma` l-attur, imma li l-attur kien wieghed li jixtri. Fil-mori tal-kawza, il-konvenut kien ittrasferixxa b'Att pubbliku l-ghalqa u l-hofra in kwistjoni. Skond gurisprudenza kostanti ta` dawk il-Qrati, il-koncessjoni tad-dritt li wiehed jiftah u jqatta` barriera mhux kuntratt ta` lokazzjoni izda wiehed ta` bejgh ta` blat jew gebel. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat dak li rriteniet l-ewwel Qorti fis-sens illi l-iskrittura mertu tal-kawza kienet promessa ta` xiri ta` ghalqa de quo u mhux promessa ta` xiri ta` drittijiet ta` qtugh ta` blat. Gietikkonfermata wkoll is-sentenza ta` l-ewwel Qorti fis-sens illi l-attur kien obbliga ruhu li jixtriliema obbligazzjoni giet accettata mill-konvenut li pero` ma ntrabatx li jbigh bil-fors. Gew konsegwentement michuda t-talbiet attrici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni