Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 98

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/04/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Partijiet
VERONICA FARRUGIA ET vs MARY BUHAGIAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INTERESS - INTERESS GURIDIKU - RITRATTAZZJONI
Fil-Qosor
L-atturi agixxew ghal dikjarazzjoni illi deposizzjoni f'kawza ohra huma foloz. Gie eccepit in-nuqqas ta` interess guridiku. L-ewwel Qorti laqghet l-eccezzjoni u lliberat lill-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi s-semplici terminu "interess" li jirrikorri fil-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili, per ezempju fl-artikoli 236, 806 jew inkella 960,gie, fil-gurisprudenza kkwalifikat bhala "interess guridiku" u din l-addizzjoni, intiza biex tippreciza l-kuncett fir-realta` kkumplikatu. Certament pero` l-ewwel u l-aqwa interess guridikament ammissibbli huwa dak li kull persuna ghandha, jigifieri li titlob li fil-konfront taghha, issir gustizzja, jew inkella li tikkoregi ingustizzja kommessa fil-konfront taghha. Dejjem - fil-kamp tad-dritt privat - fil-kazijiet konformi biss, fil-kamp tad-dritt pubbliku. Fl-awturi u fil-gurisprudenza hafnadrabi, l-interess kien jigi kkomparat ma` l-utilita`, imma dawn kjarament m'humiex sinonimi u allura dahal ukoll l-uzu ta` koncett ta` utilita` guridika - propju biex titnaqqas id-divergenza taz-zewgkonnotazzjonijiet u b'hekk bdew jintuzaw l-espressjoijiet - interess guridiku u utilita` guridika.Il-Qorti ta` l-Appell kompliet tirritjeni illi fil-kaz in ezami l-ewwel Qorti kkunsidrat illi l-kompitu taghha ma kienx dak li tezamina jekk l-atturi kellhomx l-interess o meno li jippropono l-azzjoni, izda li tezamina jekk l-atturi kellhomx jew le bazi sufficjenti biex wara din l-azzjoni jkunu f'posizzjoni li jipproponu l-azzjoni ta` ritrattazzjoni ta` l-ewwel kawza. Gie milqugh l-Appell ghaliex il-Qorti ta` l-appell sabet illi l-atturi kellhom kull interess guridiku u l-utilita` guridika biex jipproponu l-azzjoni taghhom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni