Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 81

Judgement Details


Date
02/04/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
MARIA,CATHERINE, BEATRIX U FILOMENA SIVE PHYLLIS ILLUM MART CARMELO SIVE LINO ENRIQUEZ AHWA PERESSO U, GHALL-INTERESS LI GHANDU BHALA KAP TAL-KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI U AMMINISTRATUR LEGITTIMU TAL-BENI TA` MARTU L-IMSEMMI CARMELO SIVE LINO ENRIQUEZ vs WISQ REVERENDU ARCIPRIET DON PAOLA PACE, U GHALL-INTERESS TAGHHOM LIL VICTOR BUHAGIAR U JOSEPH SCHEMBRI U LI B'DIGRIET TA` L-1 TA` OTTUBRU, 1992, L-ATTI GEW TRASFUZI FIL-PERSUNA TA` PAUL GIORDIMAINA STANTE L-MEWT TAL-KONVENUT WISQ REVERENDU ARCIPRIET DON PAOLO PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWMENT TA` CENS - ENFITEWSI - LAWDEMJU - SUBENFITEWSI
Summary
L-atturi u l-awturi taghhom kienu kkoncedew subenfitewsi perpetwu lil tlieta mill-konvenuti ta` porzjoni indiviza ta` ghalqa. Is-subkoncessjonari flimkien ittrasferew diversi porzjonijiet divizi ta`l-ghalqa u imponew awmenti tac-cens. Talbu illi dikjarazzjoni li l-art kif ittrasferita hija soggetta ghar-rata proporzjoanli ta` subcens kif stipulat fil-kuntratt originali, li l-konvenuti jigu kkundannati jhallsu lawdemju ghat-trasferimenti, penali li kienet tirrizulta mill-kuntratt minhabba inadempjenza li jithallas il-lawdemju u korrezzjoni fil-kuntratt originali. Gew milqugha t-talbiet attrici. Il-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza appellata u rriformat biss il-kap ta` l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info