Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 219

Judgement Details


Date
05/06/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
KONTROLLUR TAD-DWANA vs MICHAEL ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 814 TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - NULLITA' TAL-PETIZZJONI - RITRATTAZZJONI - TALBA GHAT-THASSIR TOTALI TAS-SENTENZA
Summary
Il-gudizzju tar-ritrattazzjoni huwa kompost minn zewg stadji wiehed differenti mill-iehor maghrufinfid-duttrina bhala "il rescindente" u "il rescissorio". Il-ligi ghalhekk trid li qabel xejn tigi mhassra s-sentenza impunjata u huwa wara li jsir dan li tista' ssir ir-ritrattazzjoni mill-gdid billisakemm dak it-thassir ma jkunx sar, dik is-sentenza tkun ta' ezami ghar-riezami tal-kawza. Il-procedura segwita mill-appellant hija dik ta' appell ghar-revoka in parte tas-sentenza appellata u din hija wisq differenti mill-procedura tar-ritrattazzjoni fejn it-talba ghandha tkun thassir totali. Il-qorti ddecidiet li d-domanda fil-petizzjoni saret hazin u laqghet l-eccezzjoni ta' l-appellat dwar in-nullita' tal-petizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info