Reference: Volume 69 (1985), Part No. 1, Section 1, Page 32

Judgement Details


Date
29/03/1985
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
GULIA WALLACE A., BORG CARDONA STEPHEN, CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
L-E.T.REV. MU MONSINJUR ARCISQOF GIUSEPPE MERCIECA PERSONALMENT U BHALA ARISQOF TA' MALTA U METROPOLITA TAL-PROVINCJA EKKLESJASTIKA MALTIJA U BHALA AWTORITA' EKKLESJASTIKA RESPONSABBLI TA' L-ISKEJJEL KOLLHA TAL-KNISJA GHAN-NOM U N RAPPREZENTANZA TAL-KNISJA KATTOLIKA F'MALTA vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU, IN RAPPREZENTANZA TA-GVERN TA' MALTA, L-EWWEL INTIMAT, U L-ONOREVOLI DEPUTAT PRIM MINISTRU ANZJAN U MINISTRU TA' L-EDUKAZZJONI, IT-TIENI INTIMAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKREZZJONI - DOMANDA - ORDNI PUBBLIKU - PROVA - QORTI TA' APPELL - QORTI TA' PRIM'ISTANZA - RILEVANZA - XHUD
Summary
Fil-kors tat-trattazzjoni ta' kawza dwar l-iskejjel tal-knisja xhud gie mistoqsi biex jiddikjara xiproprjeta' kellhom dawk l-entijiet li kellhom skejjel gestiti minnhom. Il-Prim'Awla ma ppermettietxdin id-domanda ghax irrilevanti. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti osservat li-d-diskrezzjoni ta' Qorti ta' Prim'Isanza dwar id-domanda li tkun trid tippermetti ma ghandhiex tigi facilment disturbata. Inoltre osservat wkoll li l-kwistjoni tal-proprjeta' kienet kompletament irrilevanti ghall-kwistjoni tad-dritt ta' entieklesjastici li jiggestixxu skejjel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info