Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 63

Judgement Details


Date
08/03/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
REGINALD MICALLEF U WALTER CAMILLERI IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA` FORMOSA U CAMILLERI LTD., AGENTI MALTA TAS-SOCJETA` ASSIKURATRICI ESTERA GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC., SURROGATA FID-DRITTIJIET TA` L-ASSIGURAT TAGHHA S-SOCJETA` CARMELO GAUCI LTD. vs GODWIN ABELA BHALA DIRETTUR U IN RAPPREZENTANZA TAL-KUMPANIJA THE CARGO HANDLING COMPANY LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI - CLASSIFICATION TA` MERKANZIJA - DANNI - LAMINATED PLASTIC SHEETS - RESPONSABBILITA'
Summary
L-attur assikuratur issurrogat fittex sabiex jirkupra dak li kien hallas lill-assikurat in linea ta`danni ghal "plastic laminated sheets" li xxarrbu bix-xita. Giet michuda eccezzjoni li l-konvenut bhala kuntrattur tad-direttur tal-portijiet seta` jhalli merkanzija "timber" fl-apert ghaliex irriteniet l-ewwel Qorti li l-merkanzija "plastic laminted sheets" ma kinux jaqghu taht id-definizzjonijiet ta` timber. Irrizulta illi l-merkanzija giet ricevuta abbord "in apparent good order and condition" u ma giex ippruvat il-kuntrarju u tnizzlet mill-container fi stat tajjeb ukoll. Fi zmien li l-merkanzija ma kinitx protetta. Giet ikkonfermata s-sentenza ta` l-ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info