Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 191

Judgement Details


Date
29/03/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOHN GRECH vs GUZA CREMONA, ARMLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HTIEGA O MENO TAL-PREZENZA FIL-KAWZA TAL-KOMPROPRJETARJI KOLLHA - KOMPROPRJETA' - NUQQAS TA' KUMPENS TAL-KOMPROPRJETARJI - TIBDIL FIL-HAGA
Summary
L-art. 530 tal-Kodici Civili jiddisponi li ebda komproprjetarju ma jista' jaghmel tibdil fil-haga inkomuni minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra, lanqas jekk jidhirlu li dan it-tibdil hu ta'gid ghal kulhadd. Dan iffiser fil-fehma tal-Qorti li biex l-attur jirnexxi fil-azzjoni tieghu - allegazzjoni ta' xoghol minghajr il-kunsens tieghu, bhala komproprejtarju - bizzejjed jipprova li hu stess ma kienx ta l-imsemmi kunsens tieghu u ma jehtiegx li ssir il-prova jekk inghatax jew le l-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra. F'dan is-sens il-gudizzju propost mill-attur huwa integru billi mahemmx bzonn li jkun hemm ukoll fil-kawza l-komproprjetarji l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info