Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 3, Page 304

Judgement Details


Date
23/06/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
GORG ZERAFA vs MARIO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKONTROLL - ENFITEWSI - SUBENFITEWSI - ZGUMBRAMENT
Summary
L-attur talab l-izgumbrament tal-konvenut li eccepixxa li in vista ta' l-emendi ta' l-1979 fl-Ordinanza dwar id-Dekontroll, kellhom bhala subenfitewta cittadini Maltin li jokkupaw id-dar bhala r-residenza ordinarja d-dritt li jibqghu fil-fond. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fis-sens illi l-emendi msemmija fl-Ordinanza dwar id-Dekontroll kienu kjarament qed johorgumill-ambitu tal-protezzjoni dawk il-kuntratti ta' subenfitewsi li saru wara l-21 ta' Gunju 1979 u konsegwentement gie kkundannat jizgombra l-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info