Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 198

Judgement Details


Date
01/06/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ANGELO FARRUGIA vs LOUIS CAMILLEI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - AZZJONI REDHIBITORIA - BEJGH - DIFETT MOHBI - NULLITA'
Summary
L-attur istitwixxa l-azzjoni redhibitoria ghaliex ippretenda illi l-irham fornit kien fih difetti mohbija u talab ir-rexxissjoni tal-kuntratt u rifuzjoni tal-prezz imhallas. Il-Qorti tal-Kummerc cahdet it-talbiet attrici ghaliex ikkonkludiet illi c-Citazzjoni kienet nulla. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi c-Citazzjoni ma kinitx nulla u rrilevat illi l-konvenut kien kontumaci. Meta appaltatur jintraprendi opra li fiha jaghti mhux biss ix-xoghol jew is-sengha tieghu imma anki jfornixxi l-materjal, dak l-appalt huwa affini ghall-bejgh. Il-Qorti ta' l-Appell qaghdet fuq ir-rapport tal-Perit u fil-kontumacja tal-konvenut laqghet it-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info