Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 74

Judgement Details


Date
15/03/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
AVUKAT DOTTOR GRAZIO MERCIECA GHAN-NOM U IN RAPPRESENTENZA TAL-BANK OF VALLETTA LIMITED vs JOSEPH GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DILAZZJONI - NOVAZZJONI - OBBLIGAZZJONI
Summary
In vista ta` ittra tal-Banka attrici lill-konvenut li kkoncediet dilazzjoni, il-Qorti tal-Kummerc irriteniet illi kienet inholqot novazzjoni u l-konvenut gie kkundannat ihallas f'rati mensili. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi la darba l-konvenut ma hax il-passi necessarji biex jifformalizza l-offerta tal-Bank, l-appell kellu jigi milqugh. Irrakkomandat lill-banka biex ma tesigix aktar milliragonevolment seta` jhallas il-konvenut kellu jkun sincier u leali mal-bank. Giet riformata s-sentenza appellata in kwantu ikkanonizzat l-kreditu u rrevokata inkwantu ddikjatat li s-sentenza mhux esegwibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info