Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 193

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/06/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET vs GEORGE CAMILLERI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ORDINANZA SOCJETAJIET KUMMERCJALI - PENALI - SOCJETA'
Fil-Qosor
Ir-Registratur tas-Socjetajiet agixxa sabiex jigbor penali ghaliex allega li d-Direttur kien naqas minn dmirijiet statutorjament imposti fuqu li jsejjah laqgha generali annwali ghall-azzjonisti u jqieghed quddiem l-azzjonijisti r-rendikont finanzarji. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fis-sens illi accettat id-difiza illi d-direttur kellu ragunijiet bizzejjed li jemmen u fil-fatt emmen illi persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata li l-htigijiet imsemmija kienumharsa u kienet f'posizzjoni li taqdi dan id-dmir. Il-Qorti ta' l-Appell cahdet ukoll il-kontenzjoni tar-Registratur illi l-penali kienet dovuta ghaliex la darba l-konvenut ma rrispondiex ghall-avviz tal-kontravvenzjoni, il-penali hija dovuta xorta. Il-gurisprudenza li dawn il-Qrati stabbilew kemm ilha li dahlet in vigore l-ordinanza hija fis-sens illi dak is-subartikolu jistabbilixxi favur l-attur presunzjoni "juris tantum" li l-konvenut ghandu dejjem l-opportunita' li jikkumbatti bil-provirilevanti u konkludenti. In-nuqqas ta' risposta ta' l-avviz kellha pero' rifless fuq l-ispejjez.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni