Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 40

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/02/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MUSCAT AZZOPARDI GODWIN, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
JOHN PISANI vs LEONE SIVE LEO BARTOLO U B'DIGRIET TAL-5 TA` LULJU, 1988 GIE KJAMAT IN KAWZA L-AWTUR TAL-KONVENUT CAROL GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZZJONI AESTIMATORIA - DIFETTI LI M AJIDHRUX - KJAMATA FIL-KAWZA - PRESKRIZZJONI
Fil-Qosor
L-attur ezercita l-azzjoni aestimatoria. Giet eccepita preliminarjament il-preskrizzjoni, fil-mertuli ma kien hemm ebda difett latenti u li kellu jigi kjamat fil-kawza l-awtur tal-konvenut. L-ewwelQorti cahdet l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni u fil-mertu kkundannat lill-konvenut li jirrifondi l-parti mill-prezz lill-attur. Giet ordnata kjamat fil-kawza li pero` baqa` kontumaci. Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi dak li l-konvut naqas li japprezza kien il-fatt illi kien hemm sentenza preliminari li cahdet l-eccezzjonijiet kemm tal-preskrizzjoni u kif ukoll l-eccezzjoni li fil-mertu ma kienx hemm difetti okkulti u li laqghet it-talba ta` l-attur. Dik is-sentenza kienet torbot lill-konvenut u lil hadd izjed u minnha l-konvenut baqa` ma appellax la mis-sentenza preliminari u lanqas mis-sentenza definittiva u kien inutili ghalhekk illi fl-appell jinsisti li kellu jigi kkundannat il kjamat fil-kawza ghaliex kien hemm gudikat finali favur l-attur fil-konfront tal-konvenut. Ghalkemm kien desirderabbli li s-sentenza finali tiddecidi l-posizzjoni finali tal-kjamat fil-kawza, fil-konfront ta` l-atturil-presenza tieghu ma kinitx tkun rilevanti stante li gie stabbilit li kien hemm difett latenti. Giet ikkonfermat s-sentenza appellata bir-riserva si et quatenus ta` kull dritt li seta` jkollu l-konvenut fil-konfront tal-kjamat fil-kawza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni