Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 1133

Judgement Details


Date
23/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
MUDESTA BORG ET vs JOSEPH MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD DWAR IL-KONTROLL DWAR IT-TIGDID TAL-KIRI TAR-RABA` - MEZZADRIA - QBIELA
Summary
L-atturi agixxew biex jirkupraw raba'. Giet michuda anke mill-Qorti ta` l-Appell eccezzjoni ta` inkompetenza tal-Qorti ordinarja favur Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba`; Kien ikun kompetentidak il-bord u mhux l-Ewwel Qorti kieku rrizulta, almenu prima facie, illi l-konvenut kellu titolu ta` qbiela. Il-Qorti ta` l-Appell cahdet l-eccezzjoni tal-konvenut illi kellu originarjament titolu ta` qbiela li sussegwentement saret mezzadia u kkonfermat is-sentenza ta` l-Ewwel Qorti in kwantu ordnat l-izgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info